Tin Tức Cập Nhật 24/7

Chủ Trương


  • Thưa các bạn!

Tự do ngôn luận và tự do báo chí là hai trong năm quyền cơ bản của công dân Việt nam được khẳng định trong tất cả các bản Hiến pháp của nhà nước Việt nam từ năm 1945 cho đến nay. Xong trên thực tế, các quyền tự do cơ bản của công dân không được nhà nước Việt nam tôn trong. Chính vì lẽ đó việc ra đời của trang Tin tức Hàng ngày nhằm để khẳng định quyền tự do thông tin và quyền lên tiếng của công dân Việt nạm

Chính trị và truyền thông là hai mặt của vấn đề, truyền thông là phương tiện để phục vụ và cổ vũ chính trị, nhưng là cổ vũ cho một hệ ý thức chính trị chứ không cho riêng một cá nhân hay một chính đảng (chính trị). Vì nếu truyền thông phục vụ cho một cá nhân hay một chính đảng là truyền thông độc tài kiểu cộng sản mà chúng ta đã và đang thấy, đó là cái mà trong bất cứ xã hội đa nguyên, tự do ngôn luận họ không chấp nhận, hoặc có luật cấm các đảng chính trị sở hữu các phương tiện truyền thông.

Những ai đã và đang sống trong xã hội dân chủ, đa nguyên và có tự do ngôn luận sẽ  thấy các loại hình truyền thông (chính trị) nó tự hình thành 3 nhóm:

  1. Ủng hộ chính phủ
  2. Ủng hộ phe đối lập, chống chính phủ.
  3. Đi theo lề giữa, ủng hộ sự thật và lẽ phải, không thiên về bên nào.

Trang TTHN sẽ đi theo hướng của nhóm thứ 3, phục vụ và cổ vũ cho hệ ý thức vì một xã hội tự do, dân chủ, đa nguyên cho đất nước và dân tộc Việt nam, tuy nhiên chúng tôi không cổ vũ chống lại hay ủng hộ bất kỳ tổ chức hay thế lực nào một cách cực đoan.

TTHN không phải là một tổ chức hay nhóm chính trị, mà là một cơ quan truyền thông phi lợi nhuận, không cịu sự chi phối của bất kỳ cá nhân hay tổ chức, thế lực chính trị nào, với mục đích cao nhất là nhằm phục vụ đại chúng , với tiêu chí “Thông tin không thiên lệch vì sự tiến bộ của Dân trí & Xã hội VN”. Đây là kết quả của một nhóm trí thức người Việt đang sống và làm việc trong và ngoài nước, tất cả đều làm việc tự nguyện vì sự tiến bộ của dân trí và xã hội Việt nam, thông qua các tin tức đa dạng, trung thực và tôn trọng sự khác biệt.

Trang TTHN sẽ là một không gian văn hóa của những người có trí thức và văn hóa để trao đổi, phản biện, tranh luận để tìm ra chân lý và sự thật nhằm nâng cao tri thức cho tất cả mọi người. Trên tinh thần giúp đỡ lẫn nhau của tất cả mọi người chúng ta, kể cả  thành viên Ban biên tập và  toàn thể bạn đọc với mục đích tối thượng là nâng cao dân trí và đặc biệt là chống tư tưởng cực đoan. Trang TTHN làm việc theo tiêu chí và chủ trương cụ thểtrên tinh thần câu nói nổi tiếng của Vollte khi nói về quyền tự do ngôn luận đại ý rằng “Tôi không ủng họ những điều anh nói, nhưng tôi sẵn sàng chết để bảo vệ cho quyền được lên tiếng của anh”. Nghĩa là mọi người có quyền bầy tỏ quan điểm theo suy nghĩ riêng không mang tính chất khích bác, chửi bới, miệt thị và sử dụng từ ngữ bất lịch sự thì đều được tôn trọng và chấp nhận. Và trang TTHN sẽ cố gắng để trở thành là trang thông tin, một diễn đàn tự do nhất của báo chí Việt nam kể cả lề trái hay lề phải, đó là mong muốn cao nhất của chúng tôi.

Trân trọng.

Trang TTHN

+ Nhận xét + 1 Nhận xét

Nặc danh
02:37 1 tháng 3, 2018

nên qua my ơ

Đăng nhận xét

 

Website và blog tiêu biểu

Top ↑ Copyright © 2008. Tin Tức Hàng Ngày - All Rights Reserved
Back To Top ↑